Wie zijn wij?

Welkom op de website van Sociëteit Concordia.

Sociëteit Concordia is sinds haar oprichting in 1870 uitgegroeid tot een begrip binnen de Goudse gemeenschap. Meer uitvoerig kunt u daar op de betreffende pagina's ARCHIEF informatie over vinden

Zoals u ziet heeft ook de site van Sociëteit Concordia een behoorlijke verandering ondergaan . Verschillende redenen lagen hieraan ten grondslag en was ook noodzakelijk. Een ervan is omdat het programma waarmee de vorige site is gemaakt niet meer van deze tijd is. Het dateert van 2004 en sindsdien zijn ontwikkelingen voor het bouwen van een mooie site heel snel gegaan. Ook was het niet mogelijk een specifiek account aan te maken zodat iemand zelf een bepaalde pagina kon bijwerken.

Denk in dit verhaal aan een pagina Archief waar stukje bij beetje plaatsjes of andere bestanden moeten worden geplaatst, of een specifieke pagina waar de secretaris zijn mededelingen kan plaatsen. Als u iets naar beneden scrolt ziet u 3 foto's welke in principe aangeven wat binnen onze vereniging de belangrijkste activiteiten zijn; Kaarten - Biljarten - en door de Sociëteit georganiseerde activiteiten. De lees meer knop verwijst u naar de betreffende pagina met verdere informatie.

Ook is er een Login aan de site gehangen waar ieder geregistreerd lid toegang krijgt tot het ledenbestand van onze vereniging.

We hopen met deze verbeteringen het bezoeken van de site aantrekkelijker te hebben gemaakt en het bekijken en lezen van de pagina's te hebben verbeterd. Dat onze site veel wordt bekeken en gelezen mag blijken uit het aantal bezoekers dat onze site inmiddels heeft bezocht; het aantal van 111.000 (!) is inmiddels overschreden.

We zullen ons best doen om de site up to date te houden.

Namens het bestuur,

Bas Blok