Beste bridgers,

Het seizoen zit erop. We kunnen, ondanks twee avonden die niet doorgingen, naar mijn mening terugkijken op weer een geslaagd seizoen. En zeker kijken we ook terug op een geslaagde slotdrive, met maar liefst 10 paren. Invallen op het allerlaatste moment is meestal allesbehalve een garantie voor een goed resultaat, maar Jan Hogenelst en Corrie van Eenige lieten zien daar lak aan te hebben: zij wonnen ruim, met een staartlengte voorsprong op de nrs. 2 (Els Helmes en ondergetekende) en 3 (Ronald Helmes en Mieke Burggraaf). De prijs voor het paar dat het dichtst bij de 50% eindigt, was dit keer voor Paula  en Peter Dijkgraaf, die exact 50% scoorden. Martin Berrier en Peter Slingeland haalden de prijs op voor de voorlaatste plaats. Uiteraard waren er ook ladderprijzen voor de twee spelers die het hoogst op de ladder genoteerd waren. Mieke Burggraaf was een van de ladderprijswinnaars, de andere kan ik nu niet met  zekerheid reproduceren, maar was wellicht Arie van Ieperen.

Gedurende komende maanden is er geen vrijdagavondbridge. Wel zal vanaf dinsdag 4 juni Arie van Ieperen op elke week op dinsdagmiddag inloopbridge organiseren. Ons nieuwe seizoen begint dit jaar niet op vrijdag 13 september, omdat nogal wat spelers dan een weekend naar Antwerpen zijn voor de Antwerpse Kroegenbridgetocht, maar op vrijdag 27 september. We trappen dan meteen af met de wedstrijd om de FUGO-bokaal.

Slotdrive Concordia 24-5-2019 - persoonlijk overzicht.pdf                Slotdrive Concordia 24-5-2019 - uitslag.pdf

Bridge agenda sep/dec 2019

Met vriendelijke groet,
Paul Prieckaerts