Naamloze pagina
 
Enige wetenswaardigheden over SociŽteit Concordia

Wanneer de wieg van de SociŽteit Concordia (voorheen R.K. Leesvereeniging) wordt gezocht komen we terecht in een pand aan de Markt in Gouda waar vroeger het cafť "Het vat van dui-zend kan" was gevestigd. Onder de naam "Fidei et Virtuti" werd op 15 oktober 1870 een Zouaven-Broederschap opgericht. Allengs verlegde deze broederschap haar werkzaamheden naar het pand Westhaven 46, waar zij zich onledig hield met kaartspelen en biljarten. Het keurslijf werd echter te nauw en in 1883 werd de naam gewijzigd in R.K. Leesvereeniging.
De oorsprong van deze naam ligt in het feit, dat de vereniging een uitleenbibliotheek aan het verzamelen was, terwijl bovendien gezorgd werd voor lectuur voor de leden. De vereniging bloeide en men zag om naar een betere behuizing. Deze vond men op 6 mei 1887 door aankoop van het pand Westhaven 27, een oude patriciŽrswoning. In 1902 werd het gebrek aan een goede zaal steeds nijpender en zo werd er besloten (en ook volbracht) om de schouwburgzaal "Concordia" aan het pand te bouwen. Dit was mogelijk doordat er nog een tuin was, welke tot aan de Peperstraat doorliep. In 1909 vermelden de feiten dan een brand in het gebouw, waarbij helaas een inwonend lid van de conciŽrge-familie jammerlijk omkwam.
Naast dit verlies van een mensenleven was er ook vrij veel schade aan het gebouw, doch het bestuur zat niet bij de pakken neer en kocht op 1 november 1909 het pand Westhaven 28. De vereniging deed echter haar naam niet veel eer meer aan. De uitleenbiblio-theek, welke er toen mocht zijn, raakte hoe langer hoe meer op de achtergrond en uiteindelijk besloot men maar om alle boeken weg te doen. Men schonk ze daarom in 1930 in haar geheel aan het St. Jozef ziekenhuis, waarna men eens ging kijken of de vrij gekomen ruimte niet productief kon worden gemaakt. Men restaureerde de hele zaal, bouwde het balkon aan de toneelzaal er bij en op 26 juli 1931 nam men de geheel nieuwe zaal weer in gebruik. Tot 1940 ging het leventje van de R.K. Leesvereeniging zonder veel opzienbarende feiten zijn gang, tot in mei 1940 huisvesting moest worden verleend aan de talrijke Rotterdamse vluchtelingen.
Daarna vond de degradatie tot "wehrmachtsheim" plaats terwijl na de bevrijding de Binnenlandse Strijdkrachten hun intrede deden. Tot aan de jaren í70 leidde de vereniging weer een bloeiend bestaan. In de jaren daarna zakte het ledenaantal fors in. Omdat exploitatie van het gehele pand voor alleen leden niet rendabel meer bleek, besloot het bestuur in 1980 om een deel van het pand te gaan verhuren en zelf haar intrek te nemen in de ruimten op de 1e etage. In 1997 vond er een grote opknapbeurt van het pand plaats en besloot het bestuur de naam van de vereniging te wijzigen in SociŽteit Concordia.
De vereniging groeit op dit moment weer, mede door de oprichting van een bridge- en biljartcommissie, en heeft op dit moment 127 leden.